Marie Skredenabout

Jeg har vært lærer i ungdomsskolen siden 1998 og tar for tiden master på deltid ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Mine ønsker med å være leietaker i Magnus Barfots gate er å være i et kreativt miljø og det å få inspirasjon fra andre. Jeg er i skapende prosesser i studiet, men også teoretiske. Når det gjelder krative prosesser har jeg inntil nå kun drevet med småprosjekter privat.
Lærer i kunst og håndverk, fransk og norsk; Masterstudent i formgiving; kunst og håndverk ved Høgskolen i Sørøst-Norge (2015-2019).


(Høst 2016) Gjennom studiet holder jeg for tiden på med forberedende prosjekter til masteroppgaven. Jeg har denne høsten utforsket det å lage en form ved bruk av tråd. Tråden spinner jeg gjerne selv av linfiber eller ull. Jeg tar utgangspunkt i veveteknikken når jeg lager en form.
Jeg ønsker å se i hvilken grad tråden egner seg til å konstruere en form og om jeg kan finne et estetisk uttrykk i formen jeg lager.
︎ ISOTOP HAS RECIEVED SUPPORT FROM BERGEN KOMMUNE AND NORSK KULTURRÅD