Index
About


FOR RENT

The Project Room
Workshop spaces
Available studios


RESIDENTS
& ARTISTS

Torje Sæbø
Kim Holm
Rune Werner Molnes
Stephan Gaassand
Siv Støldal
Amber Ablett
Ingrid Bjørnseth 
Marie Skreden
Birgit Brühl
Solvor Holan
Ola Lysgaard
Ann-Kristin Stølan
Fredrik Rysjedal
Malin Overholth
Mørkerommet
Pamflett
Kiosken 

Photography

MørkerommetMørkerommet is a workshop for analogue photography run by fiveprofessional artist: Klara Sofie Ludvigsen, Hilde Jørgensen, KamillaLangeland, Stephan Gaasand og Vilde Salhus Røed. They have incommon that they work professionally with photography and that darkroomwork is an integrated part of their artistic practice.Mørkerommet was established in 2017, and is an ideal organizationoffering darkroom space for its members.

Mørkerommet receivedestablishing grant from Bergen Kommune in 2017 and has taken overequipment from the University of Bergen and Bergens Tidene.
Mørkerommet er et verksted for analogt fotografi som drives av femprofesjonelle kunstnere og kunstfotografer: Klara Sofie Ludvigsen, HildeJørgensen, Kamilla Langeland, Stephan Gaasand og Vilde Salhus Røed.Felles for oss er at vi arbeider profesjonelt med fotografi, og atmørkeromsarbeid er en integrert del av våre kunstnerskap.Mørkerommet ble opprettet i 2017, og er en ideell organisasjon som tilbyrmørkerom for sine medlemmer. Vi har mottatt støtte til etablering fraBergen kommune og overtatt utstyr fra Universitetet i Bergen og BergensTidende.
︎ ISOTOP HAS RECIEVED SUPPORT FROM BERGEN KOMMUNE AND NORSK KULTURRÅD