MEMBERS        ABOUT        PROJECT ROOM        WORKSHOPS        AVAILABLE  STUDIOS        ︎

                                                                ︎

About Isotop

                                                                                                                                           
Isotop Fellesatelier is an artist-run collective studio in the center of Bergen, Norway. ︎

At present we house 29 artists in our studios, run a project space and well equipped print and wood workshops. The studio collective has existed since 2003 and in 2016 we moved into new premises in Magnus Barfots gate 25, allowing us to grow our resources for the artists in house and for the city.

Isotop Fellesatelier works for a diverse and supportive art scene in Bergen. Entrance to our Project room, which holds events and exhibitions, is accessible from street level and our toilets are gender neutral.

Very welcome!Isotop Fellesatelier er et artist-run kollektivstudio i sentrum av Bergen, Norge. ︎

For tiden huser vi 29 kunstnere i studioene våre, driver et prosjektrom og velutstyrte trykk- og treverksteder. Fellesatelieret har eksistert siden 2003, og i 2016 flyttet vi inn i nye lokaler i Magnus Barfots gate 25, slik at vi kunne utvide ressursene til kunstnerne i huset og for byen.

Isotop Fellesatelier jobber for en mangfoldig og støttende kunstscene i Bergen. Inngangen til prosjektrommet vårt, som holder arrangementer og utstillinger, er tilgjengelig fra gatenivå, og toalettene våre er kjønnsåpen.

Hjertelig velkommen!︎Amber Ablett, Styreleder / Board Leader
︎Alex Hamish Millar, Styremedlem, koordinator prosjektrom / Project Room Leader
︎Robert Carter, Styremedlem, koordinator fellesverksted / Workshop Leader
︎Tine Adler, Styremedlem, koordinator internarrangementer og sosialt / Social and internal arrangements Leader
︎Nayara Leite, Styremedlem, web-ansvarlig / Web Leader
︎Fredrik Rysjedal, Eksternt styremedlem / External Board Member︎ isotopfellesatelier@gmail.com

︎ Magnus Barfots gate 25, Bergen, Norway


︎ ISOTOP HAS RECEIVED SUPPORT FROM BERGEN KOMMUNE AND NORSK KULTURRÅD