INDEX        ABOUT        PROJECT ROOM        WORKSHOPS        AVAILABLE  STUDIOS        ︎

                                                                ︎

Analogue photography

FotoverkstedetFotoverkstedet is a workshop for analogue photography run by seven professional artists: Linn Heidi Stokkedal, Klara Sofie Ludvigsen, Nayara Leite, Synne Sofi Bønes, Andrea Urstad Toft, Stephan Gaasand and Marianne Gunderson. They have in common that they work professionally with photography, and that darkroom work is an integrated part of their artistic practice. Fotoverkstedet was established in 2017, and it's an organisation offering darkroom space for its members.

Fotoverkstedet received an establishing grant from Bergen Kommune in 2017 and has taken over equipment from the University of Bergen and Bergens Tidene.Fotoverkstedet er et verksted for analogt fotografi som drives av sju profesjonelle kunstnere og kunstfotografer: Linn Heidi Stokkedal, Nayara Leite, Klara Sofie Ludvigsen, Synne Sofi Bønes, Andrea Urstad Toft, Stephan Gaasand og Marianne Gunderson. Felles for oss er at vi arbeider profesjonelt med fotografi, og at mørkeromsarbeid er en integrert del av våre kunstnerskap. Fotoverkstedet ble opprettet i 2017, og er en ideell organisasjon som tilbyr mørkerom for sine medlemmer.

Vi har mottatt støtte til etablering fra Bergen Kommune og overtatt utstyr fra Universitetet i Bergen og Bergens Tidende.

︎ ISOTOP HAS RECEIVED SUPPORT FROM BERGEN KOMMUNE AND NORSK KULTURRÅD